home
PROPULS SOLAR s.r.o. - Česky  PROPULS SOLAR s.r.o. - English  PROPULS SOLAR s.r.o. - Deutsch  PROPULS SOLAR s.r.o. - Hrvatski  PROPULS SOLAR s.r.o. - Français  PROPULS SOLAR s.r.o. - Espanol  PROPULS SOLAR s.r.o. - Italiano  PROPULS SOLAR s.r.o. - Russian  PROPULS SOLAR s.r.o. - Polski    |   mapa webu    |   úvod    |   poptávkový formulář
O nás Reference Kontakty Poptávkový formulář Tlačítková lišta


Kotlíkové dotace
Dotace pro rodinné domy až 85 %

Dotační program zvaný "Kotlíkové dotace" je aktuálně v přípravě.

Finanční prostředky do tohoto dotačního programu pocházejí z rozpočtu Evropské unie a jsou součástí souboru opatření Operačního programu životní prostředí (OPŽP) zahrnutých v rámci podporované oblasti Prioritní osy 2 - Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech, podoblasti 2.1 - Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva koncentracím znečišťujících látek. To by byl správný a úplný název dotačního programu. Mediálně známý a všeobecně vžitý je název "Kotlíkové dotace".

Kontroly kotlů povinné dle zákona, měření komínového tahu, analýzy spalin a termovizní snímkování

Cílem dotačního programu je omezit primární emise znečišťujících látek z lokálního vytápění domácností.

Typy podporovaných projektů a aktivit

a) Výměna zdrojů tepla na pevná paliva za:
 • tepelné čerpadlo
 • kotel na pevná paliva
 • plynový kondenzační kotel
b) Instalace solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu TV
c) Instalace dodatečných zařízení (např. filtr) ke snížení emisí znečišťujících látek
d) Technická opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti rodinného domu ("mikro" energetická opatření)


Prvotní příjemci vyčleněných finančních prostředků jsou kraje, které do 30. 9. 2015 o tyto prostředky oficiálně žádaly Ministerstvo životního prostředí. Žádost podaly všechny kraje České republiky a připravily výzvy pro příjem žádostí fyzických osob o finanční prostředky - dotace.
Příjem žádostí bude zahájen ve třech výzvách v letech 2016, 2017 a 2019. Ukončení příjmu žádostí bude vyčerpáním stanovené alokace finančních prostředků pro jednotlivou výzvu. Dotační program by měl pokračovat v jednotlivých výzvách až do roku 2020.

Celková aktuální alokace finančních prostředků je stanovena na 3 miliardy Kč.

!!! POZOR !!!

Instalaci musí od 1. července 2015 provádět pouze dodavatel s kvalifikací dle
zákona č. 406/2000 Sb.
!!!
Jinak se vystavujete riziku udělení pokuty až do výše 200 000 Kč.

Pokud chcete podrobnější nebo konkrétní informace o programu Kotlíkové dotace kontaktujte nás.
Příjem nových žádostí o dotaci:

Pardubický kraj od 3. 10. 2016 (alokace aktuálně vyčerpána)
Královéhradecký kraj od 12. 9. 2016 (alokace aktuálně vyčerpána)
Příjem nových žádostí o dotaci bude ukončen vyčerpáním alokace.
Dotace bude poskytnuta pouze na zdroje tepla pro vytápění a ohřev teplé vody, které splňují ty nejpřísnější aktuální normy a požadavky na energetickou efektivitu a provoz šetrný k životnímu prostředí. Například dotované kotle na tuhá paliva musí splňovat přísné parametry vyžadovné Směrnicí o Ekodesignu 2009/125/ES stanovenou Evropským parlamentem a Radou.
Naopak zateplení objektu není vyžadováno a stačí provedení pouze jednoho z devíti uvedených "mikro" energetických opatření.

České solární kolektory SUNTIME

České kolektory SUNTIME jsou samozřejmě zaregistrovány do seznamu výrobků podporovaných z dotačního programu Kotlíkové dotace.
Solární kolektory musejí splnit přísnou vyhlášku 441/2012 Sb. o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie. Minimální účinnost plochých solárních kolektorů je při daných podmínkách vyhláškou stanovena na 60%. Solární kolektory SUNTIME mají dle vyhášky účinnost 68,1 %.

Máte zájem o dotaci

V případě, že uvažujtete o pořízení nového zdroje tepla a případně s ním i soláního systému SUNTIME, obraťte se na nás prostřednictvím formuláře na našich stránkách.
Po vyplnění formuláře Vás kontaktujeme, abychom Vám zpracovali cenovou nabídku s rozpočtem, vyčíslením výše dotace a ekonomickou analýzou. Vše samozřejmě ZDARMA.
Pro úsporu nákladů na dopravu Vám doporučíme montážní firmu ve Vašem regionu. K dnešnímu dni je počet spolupracujících firem po celé ČR vyšší než 700!

Nabízíme:

 • Seriózní jednání českého výrobce solárních kolektorů
 • Výběr kvalitní montážní firmy ve Vaší blízkosti
 • Kvalitní české solární kolektory SUNTIME s vysoceselektivním povrchem pro celoroční provoz
 • Všechny komponenty solárních systémů máme prověřeny a dodáváme pouze renomované české nebo evropské značky
 • Spolupracujeme s mnohými výrobci kotlů a tepelných čerpadel, kde preferujeme české výrobce
 • Vyřízení žádosti o dotaci včetně potřebných formulářů, výpočtů a projektu
 • Dlouholeté zkušenosti s montáží tepelné techniky a solárních systémů
 • 100% úspěšnost získání dotace v minulých dotačních programech Zelená úsporám, Nová zelená úsporám a Kotlíkové dotace

Program Kotlíkové dotace spolu s akčními sety SUNTIME přinese maximální dotační podporu a hlavně efekt ve formě úspory energií pro investory z řad rodinných domů.

Více informací k programu Kotlíkové dotace naleznete zde.

Pokud chcete podrobnější nebo konkrétní informace o programu Kotlíkové dotace kontaktujte nás.

Kontroly kotlů povinné dle zákona, měření komínového tahu, analýzy spalin a termovizní snímkování© 2016 PROPULS SOLAR s.r.o., S.K. Neumanna 2793, 530 02 Pardubice  |  tel. +420 775 770 697,   |  propuls@propuls.cz  |  admin